KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Triển khai các hoạt động, nhiệm vụ để đạt được “Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi” của trường Đại học Tây Nguyên

Attachments:
Download this file (KehoachHD.pdf)KehoachHD.pdf[ ]685 kB
Download this file (Quyetdinh.pdf)Quyetdinh.pdf[ ]341 kB