THÔNG BÁO

 Kính gửi quý thầy cô

 Để tải phần mềm nhập điểm thành phần từ xa thông qua Internet, xin mời quý thầy cô click vào đây hoặc click vào mục "Tải PM quản lý (dành cho giảng viên)" để tải phần mềm.

 

Trung tâm Thông tin