THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin của Viên chức và người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

Có thông báo và danh sách đính kèm

Attachments:
Download this file (ke khai BHXH.xls)ke khai BHXH.xls[ ]17 kB
Download this file (TB ke khai BHXH.pdf)TB ke khai BHXH.pdf[ ]345 kB