THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức trường Mầm non thực hành 11-11,

thuộc trường Đại học Tây Nguyên năm 2019

Mời ứng viên xem chi tiết tại đây.