THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo “Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Đại học Tây Nguyên”

Có kèm theo Thông báo, Qui chế dự thảo và biên bản góp ý.

Attachments:
Download this file (BBGopy.doc)BBGopy.doc[ ]39 kB
Download this file (QuicheHT2019.pdf)QuicheHT2019.pdf[ ]707 kB
Download this file (Thongbao.pdf)Thongbao.pdf[ ]431 kB