THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đào tạo cán bộ, viên chức giai đoạn 2019 - 2023

Có kèm theo Thông báo và mẫu đăng ký.

Attachments:
Download this file (Maudangky.xls)Maudangky.xls[ ]15 kB
Download this file (QHDT15-20_17-20.xls)QHDT15-20_17-20.xls[ ]100 kB
Download this file (Thongbao.pdf)Thongbao.pdf[ ]366 kB