THÔNG BÁO

Về việc phổ biến, quán triệt nội dung "Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi" của Trường Đại học Tây Nguyên

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (TB pho bien tam nhin su menh.pdf)TB pho bien tam nhin su menh.pdf[ ]1175 kB