THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký và cập nhật bổ sung lý lịch khoa học trực tuyến

Xem hướng dẫn tại đây

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (mau ke khai cap nhat LLKH.xls)mau ke khai cap nhat LLKH.xls[ ]44 kB
Download this file (Thong bao LLKH.pdf)Thong bao LLKH.pdf[ ]567 kB