THÔNG BÁO LIÊN TỊCH

Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 - 2019

Có Thông báo, Báo cáo tổng kết (Dự thảo) đính kèm

 

Attachments:
Download this file (BaocaoTK(Duthao).pdf)BaocaoTK(Duthao).pdf[ ]590 kB
Download this file (Thongbao.pdf)Thongbao.pdf[ ]1305 kB