HƯỚNG DẪN
V/v tổng kết và xếp loại các danh hiệu thi đua công đoàn năm học 2017-2018

Attachments:
Download this file (Mau.doc)Mau.doc[ ]66 kB
Download this file (Phan loai Cong doan 2018.pdf)Phan loai Cong doan 2018.pdf[ ]167 kB