Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1, năm học 2019 – 2020

Căn cứ theo thông báo số 1244/TB-ĐHTN- ĐTĐH về việc đăng ký học phần học kỳ I năm học 2019 – 2020.

Sinh viên đăng ký tín chỉ bằng phần mềm “Đăng ký học phần” tại Trung tâm Thông tin hoặc đăng ký qua mạng Internet trên Website: http://tn1.ttn.edu.vn/dangky/login.php hoặc tải phần mềm đăng ký tại đây.

Thời gian đăng ký tín chỉ:

+ Đăng ký sớm và bình thường: 04 tuần (từ ngày 08/07/2019 đến hết ngày 02/08/2019);

+ Đăng ký muộn: 02 tuần đầu của học kỳ (từ ngày 05/08/2019 đến ngày 16/08/2019) chỉ cho phép sinh viên đăng ký bổ sung vào các lớp học phần nào chưa đủ số lượng sinh viên tối thiểu để mở lớp và chưa xếp thời khóa biểu.

+ Rút bớt học phần từ ngày 19/08/2019 đến ngày 27/09/2019