Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại, thi cải thiện điểm D và kéo dài thời gian đăng ký tín chỉ muộn.

Căn cứ theo thông báo số 2683/TB-ĐHTN- ĐTĐH của Hiệu trưởng về việc tổ chức thi lại, thi cải thiện điểm D và kéo dài thời gian đăng ký tín chỉ muộn. Nhà trường thông báo như sau:

- Tổ chức kỳ thi lại theo quy định đối với những sinh viên bị điểm F.

   + Đối với các lớp Y khoa (khóa 2013 đến 2016) và Liên thông Y khoa (khóa 2015 đến 2017) thi lại vào các ngày thứ bảy, chủ nhật từ 23/02/2019 đến 17/03/2019.

   + Các lớp khóa 2015 đi thực tập sư phạm thi lại từ 08/04/2019 đến 14/04/2019

   + Các lớp còn lại thi lại học kỳ 1, năm học 2018 – 2019: Từ ngày 23/02/2019 đến hết ngày 03/03/2019.

- Cho phép sinh viên đang đào tạo theo học chế tín chỉ, có kết quả thi lần 1 đạt điểm D được đăng ký thi lại để cải thiện điểm, lấy kết quả cao nhất trong các lần thi (không áp dụng cho các học phần điều kiện như Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và các học phần chỉ có thực hành, không có lý thuyết).

Thời gian đăng ký thi cải thiện điểm D bắt đầu từ khi có điểm lần 1 đến trước ngày thi lại 3 ngày, sinh viên đăng ký và nộp lệ phí thi cải thiện điểm tại phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Kéo dài thời gian đăng ký tín chỉ muộn: Đến hết ngày 10/03/2019, chỉ cho phép sinh viên đăng ký bổ sung vào các lớp học phần chưa thực hiện thời khóa biểu.

- Thời gian rút bớt tín chỉ: Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 29/03/2019.