Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG TƯ 19/2020/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA 
BỘ GD&ĐT 

             Để việc thực hiện các báo cáo có liên quan đến hoạt động kiểm định CLGD cấp CTĐT phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nâng cao CLGD, Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ GD&ĐT có quy định rõ về: 

1) Nội dung yêu cầu báo cáo; 

2) Đối tượng thực hiện; 

3) Kỳ báo cáo; 

4) Phương thức gửi, nhận báo cáo; 

5) Thời gian chốt số liệu báo cáo; 

6) Thời hạn gửi báo cáo;

7) Mẫu đề cương báo cáo; 

8) Biểu số liệu báo cáo đối với các báo cáo này.

     Cụ thể hơn, các CSGD đại học có CTĐT được kiểm định CLGD cần thực hiện định kì (hằng năm/giữa chu kì kiểm định) các báo cáo sau:

             Điều 17. Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng CTĐT và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (Mẫu số 10 và Biểu mẫu I.10a/BGDĐT/QLCL).
             Điều 18. Báo cáo giữa kỳ kết quả kiểm định chất lượng CTĐT và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT (Mẫu số 11 và Biểu mẫu I.11a/BGDĐT/QLCL).
             Điều 19. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao CLGD các CTĐT đã được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong năm (Mẫu số 12).

 

CHI TIẾT XIN VUI LÒNG XEM Ở CÁC FILE ĐÍNH KÈM./.