Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Có quyết định đính kèm

Attachments:
Download this file (9. TT 19.2012.TT.BGDDT.pdf)9. TT 19.2012.TT.BGDDT.pdf[ ]367 kB