MẪU ĐƠN, GIẤY XÁC NHẬN

1

Đơn xin mở lớp học lại theo nhu cầu

2

Đơn xin học cải thiện

3

Đơn xin học lại (học phần tương đương)

4

Đơn xin học lại

5

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

6

Đơn xin nhập học lại

7

Đơn xin nghỉ học

8

Giấy nhận xét sinh viên ngoại trú

9

Phiếu đăng ký, điều chỉnh học phần

10

Biên bản họp lớp

11

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên

12

Giấy xác nhận xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

13

Giấy xác nhận hỗ trợ của địa phương cho sinh viên  dân tộc thiểu số

14

Giấy xác nhận sinh viên các lý do khác

Có kèm theo văn bản

Attachments:
Download this file (mau don.doc)mau don.doc[ ]202 kB