VĂN BẢN KHÁC

1

Quy định cấp chứng chỉ môn học giáo dục thể chất cho sinh viên theo học chế tín chỉ

2

Một số hướng dẫn hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký kế hoạch học tập

Có kèm theo văn bản

Attachments:
Download this file (vanbankhac.pdf)vanbankhac.pdf[ ]1076 kB