BẢO HIỂM Y TẾ

1

Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT)  năm 2008

2

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 của Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 13/6/2014

3

Thông tư liên tịch số 41/2014 về việc hướng dẫn thực hiện BHYT của Bộ Y tế - Bộ

Tài chính

4

Công văn số 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/9/2015 về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Có kèm theo văn bản

Attachments:
Download this file (baohiemyte.pdf)baohiemyte.pdf[ ]800 kB