Vinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành và phát triển

   Là một trong 4 bộ môn của Khoa Ngoại ngữ, Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành được thành lập ngày 18/1/2007 theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

   Khi mới thành lập, Bô môn có tên gọi là Bộ môn Dịch thuật và có nhiệm vụ phụ trách viết đề cương, chuẩn bị nội dung giảng dạy các học phần Biên - Phiên dịch cho sinh viên ngành cử nhân tiếng Anh - ngành đào tạo mới được thành lập từ năm 2006 song song với ngành Sư phạm tiếng Anh đã có từ trước đó. Vào thời điểm thành lập, Bộ môn có 6 giảng viên, trong đó có 1 Trưởng BM.

   Năm 2012, Bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành để phù hợp hơn với định hướng đào tạo theo hướng trang bị thêm kiến thức chuyên ngành và vốn thuật ngữ cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Cơ cấu nhân sự của Bộ môn cũng có sự thay đổi. Tính đến thời điểm tháng 6/2017, Bộ môn có 8 thành viên trong đó có 1 Trưởng BM và 1 Phó BM.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành (Tháng 3/2017)

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

   Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành phụ trách việc giảng dạy các mộn Tiếng Anh chuyên ngành (Tiếng Anh Kinh tế, Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh du lịch, Tiếng Anh Tiếp thị- quảng cáo, Tiếng Anh Ngân hàng và Tiếng Anh Hành chính công) và các môn Phiên dịch - Biên dịch Anh- Việ, Việt- Anh cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh. Các cán bộ giảng dạy của Bộ môn cũng là những phiên dịch, biên dịch viên có uy tín, tham gia dịch thuật cho nhiều tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước.

   Ngoài ra, Bộ môn phụ trách tổ chức Thực tế và Thực tập cuối khóa cho sinh viên ngành  Ngôn ngữ Anh, giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm các công việc có sử dụng tiếng Anh để định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

2. Nhiệm vụ

   Nhiệm vụ chính của cán bộ Bộ môn là giảng dạy các học phần Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Khoa Ngoại ngữ. Ngoài ra, Bộ môn cũng phụ trách giảng dạy kỹ năng tiếng Anh (Nói, Nghe và Đọc), các môn Lý thuyết tiếng (Ngữ dụng học, Hình thái học, Ngôn ngữ học xã hội), các môn Phiên- Biên dịch và Thực hành dịch cho sinh viên chuyên ngữ. Ngoài ra, Bộ môn còn giảng dạy các học phần tiếng Anh cho sinh viên các chuyên ngành khác trong trường theo phân công của Khoa Ngoại ngữ.

   Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, hằng năm Bộ môn chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức học phần Thực tế và thực tập cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh quan sát và thực hành một số công việc có sử dụng tiếng Anh.

III. Lãnh đạo bộ môn

ThS. Tống Thị Lan Chi
Trưởng bộ môn

ThS. Cù Thị Ngọc Hoa
Phó trưởng bộ môn

IV. Đội ngũ cán bộ của bộ môn

   Tính đến tháng 8/2017, Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành có 8 thành viên, đa phần là cán bộ trẻ ở độ tuổi dưới 40. Các cán bộ Bộ môn được đánh giá là có chuyên môn vững vàng, có tinh thần cầu tiến, chú trọng học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Một số cán bộ của Bộ môn đã đi học tập tại các nước nói tiếng Anh như Australia, New Zealand hoặc được đào tạo trình độ thạc sĩ theo chương trình của Thụy Điển và trong tương lai, theo định hướng và quy hoạch đào tạo, số lượng cán bộ đi học tập tại nước ngoài sẽ ngày càng nhiều hơn.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị, chức vụ

Email

1

Tống Thị Lan Chi

1979

Thạc sĩ, Trưởng BM

ttlchi@ttn.edu.vn

2

Cù Thị Ngọc Hoa

1985

Thạc sĩ, Phó BM

ctnhoa@ttn.edu.vn

3

Hoàng Thị Hồng Nhung

1987

Thạc sĩ

hthnhung@ttn.edu.vn

4

Nguyễn Thị Tường Như

1976

Thạc sĩ

nttnhu@ttn.edu.vn

5

Ngô Hà Thanh

1992

Cử nhân

nhthanh@ttn.edu.vn

6

Nguyễn Văn Thịnh

1958

Thạc sỹ, Phó khoa phụ trách chung

nvthinh@ttn.edu.vn

7

Đoàn Nam Văn

1980

Cử nhân

dnvan@ttn.edu.vn

8

Lê Thị Hồng Vân

1972

Thạc sĩ

lthvan@ttn.edu.vn

V. Hoạt động đào tạo

   Các hoạt động đào tạo của Bộ môn gắn liền với các hoạt động đào tạo của Khoa Ngoại ngữ, cụ thể:

   - Tham gia đào tạo sinh viên ngành Cử nhân Tiếng Anh (sau này là ngành Ngôn ngữ Anh) từ khóa 2006 đến khóa 2013 và sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh.

   - Tham gia giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên các chuyên ngành khác trong Trường nhằm đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định (của các hệ chính quy, vừa học vừa làm, văn bằng 2). Bồi dưỡng thêm trình độ tiếng Anh cho sinh viên và người học có nhu cầu tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của Trường ĐH Tây Nguyên.

VI. Nghiên cứu khoa học

   Cán bộ Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành khá tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học. Kể từ khi năm 2017 đến nay, cán bộ BM đã thực hiện tổng cộng 5 đề tài và hướng dẫn 1 sinh viên của Khoa nghiên cứu khoa học. Các đề tài đã được nghiệm thu với kết quả tốt và được đánh giá hữu ích cho việc dạy và học tiếng Anh của giảng viên và sinh viên chuyên ngữ.  Cụ thể:

TT

Tên đề tài

Người thực hiện

Năm

1

Khảo sát mức độ áp dụng kiến thức về quản lý lớp học của sinh viên ngành Sư Phạm tiếng Anh năm cuối đi thực tập sư phạm tại các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. (Đề tài cấp cơ sở)

Hoàng Thị Hồng Nhung

2016

2

Giao tiếp bằng tiếng Anh: thực trạng sử dụng chiến lược để khắc phục khó khăn về từ của sinh viên chuyên ngữ trường ĐHTN (Đề tài sinh viên)

Lê Thị Hồng Vân

(Giáo viên hướng dẫn)

2015

3

Ngôn ngữ và đặc thù dân tộc: đặc điểm tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ người dân tộc thiểu số và đa số tại trường ĐHTN (Đề tài cấp cơ sở)

Tống Thị Lan Chi

2014

4

Đánh giá bản dịch nói từ tiếng Việt sang tiếng Anh của sinh viên năm 3, Khoa Ngoại Ngữ, Trường ĐH Tây Nguyên (Đề tài cấp cơ sở)

Tống Thị Lan Chi

2011

5

Việc sử dụng tiếng Anh trong một số báo viết tiếng Việt – Một vài đề xuất liên quan đến việc giảng dạy môn Biên dịch cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ,Trường ĐH Tây Nguyên  (Đề tài cấp cơ sở)

Tống Thị Lan Chi

2009

6

Tìm hiểu những trở ngại cơ bản trong việc dạy và học tiếng Anh ở các lớp học đông sinh viên không chuyên ngữ của Trường ĐH Tây Nguyên và đề xuất một số giải pháp (Đề tài cấp cơ sở)

Nguyễn Văn Thịnh

2007

VII. Định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học

   Nhằm đáp ứng thị trường lao động trong nước cũng như các nước trong khu vực trong thời kỳ hội nhập - thời kỳ mà ngôn ngữ được xem là công cụ không thể thiếu, Bô môn định hướng cùng với Khoa Ngoại ngữ đào tạo những cử nhân tiếng Anh có trình độ ngoại ngữ, có kiến thức văn hóa, kiến thức chuyên môn (về Tiếng Anh Kinh tế, Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh du lịch, Tiếng Anh Tiếp thị- quảng cáo, Tiếng Anh Ngân hàng và Tiếng Anh Hành chính công), có kỹ năng Phiên- Biên dịch … nhằm đáp ứng nhu cầu công việc đa dạng trong thời đại mới.

   Theo đó, định hướng nghiên cứu khoa học của Bộ môn được xác định sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng dạy và học các môn tiếng Anh chuyên ngành nói riêng và kỹ năng, lý luận ngôn ngữ nói chung. Cụ thể, các đề tài nghiên cứu khoa học sẽ chú trọng đến các mảng như sau:  (1) đổi mới phương pháp giảng dạy các môn tiếng Anh chuyên ngành nói riêng và các học phần tiếng Anh nói chung theo hướng dạy tích hợp và ứng dụng công nghệ thông tin, và (2) tác động của phương pháp học tập đối với hiệu quả học tập của sinh viên.

VIII. Một số hoạt động nổi bật của bộ môn

a. Hoạt động thực tập

   Các hoạt động thực tập, thực tế của Bộ môn trong những năm qua được tổ chức hiệu quả, theo hướng giúp sinh viên quan sát thực tế một số nghề nghiệp có sử dụng tiếng Anh (như: hướng dẫn viên du lịch, điều hành du lịch, phiên dịch, biên dịch, lễ tân khách sạn…) và thực tập các công việc trên. Các hoạt động thực tế và thực tập đã giúp sinh viên có cơ hội áp dụng kiến thực đã được học vào thực tế, trải nghiệm công việc và có định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Hình ảnh trong đợt thực tế của sinh viên Khóa 2014 (tháng 10/2016)

b. Tham gia các hội thi

   Ngoài công tác giảng dạy, các cán bộ và giảng viên trong bộ môn khá tích cực trong việc tham gia các hội thi do Trường Đại học Tây Nguyên và Công đoàn trường, như: Hội thi viên chức với pháp luật, Cố vấn học tập giỏi, Nét đẹp công sở …. nhằm nâng cao hiểu biết và tạo được sự gắn bó giữa các thành viên trong bộ môn và đồng nghiệp trong Khoa.