Lịch thi sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ đối với ứng viên đạt xét hồ sơ tuyển dụng viên chức Trường Mầm non thực hành 11-11

Có lịch thi đính kèm