Ngày 30 tháng 08 năm 2019, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức: “Hội nghị cán bộ chủ chốt về việc thực hiện Quy trình bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Trường”.

Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng, TS. Y Tru Aliô – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn Trường, PGS.TS Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Lê Đức Niêm - Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng, Phó phụ trách các đơn vị trực thuộc Trường, Phó Giám đốc TT Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Mở đầu hội nghị, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng – Chủ trì Hội nghị đã trình bày nhu cầu, tiêu chuẩn, quy trình thực hiện lấy phiếu tín nhiệm và phương án nhân sự bổ nhiệm mới Giám đốc Bệnh viện Trường: giới thiệu BS.CKII. Phương Minh Hải – Phó Giám đốc Bệnh viện Trường vào chức vụ Giám đốc Bệnh viện Trường. Chủ trì Hội nghị đã giới thiệu tóm tắt lý lịch, quá trình công tác và nhận xét, đánh giá về khả năng, năng lực công tác của BS.CKII. Phương Minh Hải.

Tại Hội nghị, BS.CKII. Phương Minh Hải được đề xuất bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Trường đã trình bày Đề án “Xây dựng và phát triển Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 2019 - 2023” gồm: chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm.

Sau khi nghe phần trình bày đề án của ứng viên, các đại biểu đã có những ý kiến đánh giá cao đề án cũng như tâm huyết của BS.CKII. Phương Minh Hải đồng thời có những đóng góp, chia sẻ với hy vọng nếu được bổ nhiệm đồng chí sẽ khẳng định vai trò trong chuyên môn, khả năng quản lý trong những lĩnh vực được phân công góp phần xây dựng Trường ngày càng phát triển hơn.

Một số hình ảnh đại biểu tham dự đóng góp ý kiến cho đề án ứng viên Giám đốc Bệnh viện Trường của BS.CKII. Phương Minh Hải

Dưới sự giám sát của các đồng chí trong BCH Đảng Bộ, Chủ trì Hội nghị, các đại biểu tham dự tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Trường

Trung tâm Thông tin