Trong phiên họp vào ngày 06/08/2019 tại phòng 2.3 – Nhà Điều hành trung tâm, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên năm 2019 đã tiến hành họp để thẩm định, đánh giá hồ sơ của 2 ứng viên chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư.

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên năm 2019 được thành lập theo Quyết định số 905/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 13 tháng 05 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên. Thành phần Hội đồng gồm có: GS.TS. Bảo Huy - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Thanh Hưng - Thư ký Hội đồng; ; PGS.TS. Trần Trung Dũng - Ủy viên Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Văn Nam - Ủy viên Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Văn Diên - Ủy viên Hội đồng; PGS.TS. Văn Tiến Dũng - Ủy viên Hội đồng; PGS.TS. Đoàn Thị Tâm - Ủy viên Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên - Ủy viên Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên Hội đồng.

GS.TS. Bảo Huy - Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp

Hội đồng đã tiếp nhận hồ sơ của 02 ứng viên trong đó có 01 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, 01 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Tại cuộc họp, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên năm 2019 đã làm việc khách quan, nghiêm túc, công bằng và đúng quy định của Nhà nước. Hội đồng đã thẩm định, đánh giá hồ sơ, báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá trình độ ngoại ngữ của từng ứng viên.

Sáng ngày 07/08/2019, Hội đồng tiến hành phiên họp tiếp theo để nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan và trao đổi trực tiếp với ứng viên những vấn đề có liên quan.

Một số hình ảnh của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên tại cuộc họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Các thành viên trong Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên năm 2019

Hình ảnh các ứng viên trình bày báo cáo tổng quan khoa học

PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng - Ứng viên chức danh Giáo sư

TS. Buôn Krông Thị Tuyết Nhung - Ứng viên chức danh Phó Giáo sư

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên năm 2019 chụp hình lưu niệm với các ứng viên

Trung tâm Thông tin