Từ ngày 27/7 đến ngày 4/8, Trường Đại học Tây Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng tổ chức khóa tập huấn cho 60 cán bộ gồm Lãnh đạo Trường, các phòng Đào tạo, Quản lý chất lượng, Trưởng/Phó khoa phụ trách đào tạo, Trưởng/Phó bộ môn và các giảng viên. Theo đó, chương trình tập huấn được chia thành hai nội dung chính. Trong ngày 27, 28/7/2019, báo cáo viên đã báo cáo các nội dung liên quan đến xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với chuẩn đầu ra. Sau đợt tập huấn, học viên đã hiểu được các mô hình đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo và những yếu tố quyết định chất lượng chương trình đào tạo; quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra; sự tương thích của các yếu tố: Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá; Biết phương pháp xây dựng mục tiêu của chương trình đào tạo; Biết các yêu cầu trong xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; Biết phương pháp xây dựng khung chương trình đào tạo; Biết thiết lập bảng ma trận chuẩn đầu ra - môn học….Từ ngày 03/8 đến 04/8/2019, báo cáo viên đã hướng dẫn học viên phân tích nội hàm Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo Thông tư 04/2016/TT-BGD&ĐT; Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo; Kỹ thuật thu thập, phân tích thông tin, minh chứng phục vụ viết báo cáo tự đánh giá, mã hóa minh chứng……

TS. Nguyễn Thị Kim Dung – Báo cáo viên

PGS.TS Trần Trung Dũng phát biểu bế mạc khóa tập huấn

Hình ảnh các cán bộ tham gia thập lớp huấn được trao giấy chứng nhận

Trung tâm Thông tin