Nhằm tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV thông qua hoạt động tuyên truyền các nội dung về an ninh trật tự bằng phim tư liệu, tối ngày 26/07/2019, được sự nhất trí của Hiệu trưởng về chủ trương phối hợp giữa Nhà trường với các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các hoạt động chiếu phim tuyên truyền về truyền thống quân đội, công an và các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho sinh viên học tập môn học Giáo dục QP&AN tại Trung tâm, Phòng PV-05 Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục QP&AN tổ chức chiếu phim tuyên truyền cho sinh viên khóa 130 tại sân Trung tâm GDQP&AN với các nội dung liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Một số hình ảnh tại buổi chiếu phim tuyên truyền

Trung tâm Thông tin