Chiều ngày 07/06/2019, tại phòng 2.2, tòa nhà điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty cổ phần du lịch cộng đồng Kotam.

Xây dựng chiến lược kết nối, hợp tác với Công ty Cổ phần du lịch cộng đồng Kotam trong thời gian tới là một hướng đi mới của Trường Đại học Tây Nguyên nhằm tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Từ đó mở ra cơ hội học tập, nghiên cứu, thực hành, thực tập cho sinh viên có kỹ năng mềm trước khi tốt nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn lao động đáp ứng nhu cầu.

Tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ, đại diện hai bên đã thống nhất sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ do đội ngũ cán bộ khoa học Trường Đại học Tây Nguyên nghiên cứu nhằm xây dựng và bảo tồn các loài sinh vật, thực vật tại khu du lịch cộng đồng Kotam; tạo điều kiện cho Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức các buổi tham quan, thực hành, thực tập của sinh viên, học viên.., Phối hợp tổ chức các buổi làm việc giữa lãnh đạo hai đơn vị, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, tổ chức các hoạt động khác nằm trong quy định về chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan mà hai bên quan tâm.

Đại diện Lãnh đạo hai bên ký kết biên bản ghi nhớ

Phát biểu tại lễ ký kết, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường rất vui mừng và cảm ơn Công ty Cổ phần du lịch cộng đồng Kotam đã chọn Trường đại học Tây Nguyên để kết nối, hợp tác. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao của Nhà trường được đưa vào ứng dụng và đạt hiệu quả rất cao. Nhà trường mong muốn đón nhận sự hợp tác với quý công ty sẽ đạt được nhiều thành công trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững để tạo ra chuỗi sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn, bảo tồn những giá trị văn hóa đặc trưng riêng của Tây Nguyên tại khu du lịch cộng đồng Kotam. Hai bên sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các mối quan hệ nhằm tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc và tinh thần khởi nghiệp.

Toàn cảnh buổi lễ

Trung tâm Thông tin