Chiều ngày 23/05/2019, tại tòa nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường năm 2019.

Đến dự Hội nghị, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Phạm Văn Dũng – Trưởng phòng, Thư ký Văn phòng - Ban cán sự Đảng, đồng chí Vũ Đăng Thạnh – Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ; Về phía Trường Đại học Tây Nguyên có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường - Trưởng khoa Kinh tế, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng – Trưởng khoa Nông Lâm Nghiệp, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Thành viên Hội đồng trường là Viên chức trường; BCH Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, Phó các đơn vị; Bí thư chi bộ, Chủ tịch CĐ bộ phận, Tổ trưởng CĐ trực thuộc; Trưởng, Phó các Bộ môn; Trưởng, Phó Khoa (Phòng, Ban) thuộc Bệnh viện, Viện CNSH&MT và của TTGDQP&AN Trường; Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng chuyên môn thuộc trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Chuyên viên chính, Giảng viên chính.

Mở đầu Hội nghị, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ trì Hội nghị đã quán triệt mục đích, yêu cầu của Hội nghị; công bố các tiêu chuẩn và danh sách nhân sự rà soát do Đảng ủy giới thiệu để tiến hành bỏ phiếu bầu quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường năm 2019. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường rất quan trọng, Nhà trường mong muốn các đồng chí tham gia Hội nghị với tinh thần trách nhiệm, công tâm và khách quan sẽ giới thiệu những đồng chí đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện quy định để bỏ phiếu giới thiệu đưa vào quy hoạch.

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường – Chủ trì Hội nghị đã quán triệt mục đích, yêu cầu của Hội nghị; công bố các tiêu chuẩn và danh sách nhân sự rà soát do Đảng ủy giới thiệu.

Dưới sự giám sát và chỉ đạo của các đồng chí Ban cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội nghị đã tiến hành các bước đầy đủ, nghiêm túc, công khai và minh bạch theo đúng quy trình; đã giới thiệu cho Nhà trường những cán bộ có đủ tiêu chuẩn, năng lực bổ sung quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và quy hoạch chức danh Hội đồng Trường.

Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị

TS. Võ Hồng Sinh – Trưởng Phòng Tổ Chức Cán Bộ thông qua nội dung và chương trình Hội nghị

Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường

Hội nghị cán bộ chủ chốt

Hội nghị bỏ phiếu quy hoạch chức danh Hội đồng Trường

Hội nghị bỏ phiếu quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

Trung tâm Thông tin