Chiều ngày 20/04/2019, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Bắc, chuyên ngành Khoa học cây trồng, mã số: 62.62.01.10 với đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác hiệu quả trên đất lúa nước tại huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước” với sự hướng dẫn khoa học của TS. Trần Văn Thủy – Trường Đại học Tây Nguyên và TS. Trương Hồng - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

ThS. Ngô Thế Sơn tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Về dự buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ có PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các cán bộ và giảng viên là cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý của Khoa Nông Lâm nghiệp; về phía tập thể hướng dẫn khoa học có TS. Trần Văn Thủy – Trường Đại học Tây Nguyên và TS. Trương Hồng - Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường có mặt 07/07 thành viên theo Quyết định số 523/QĐ-ĐHTN-ĐTSĐH ngày 18/3/2019, gồm:

TT

Họ và tên, chức danh, học vị

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1.

PGS. TS. Trần Trung Dũng

Trường Đại học Tây Nguyên

Chủ tịch

2.

TS. Nguyễn Văn Minh

Trường Đại học Tây Nguyên

Thư ký

3.

PGS. TS. Trần Văn Quang

Học viện nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

4.

GS. TS. Trần Văn Hâu

Trường Đại học Cần Thơ

Phản biện 2

5.

PGS. TS. Phan Văn Tân

Trường Đại học Tây Nguyên

Phản biện 3

6.

PGS. TS. Nguyễn Minh Hiếu

Trường Đại học Nông Lâm Huế

Ủy viên

7.

TS. Trần Văn Khởi

Trung tâm khuyến nông quốc gia

Ủy viên

 

PGS. TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên phát biểu khai mạc buổi bảo vệ luận án

PGS.TS. Trần Trung Dũng - Chủ tịch Hội đồng đã điều khiển buổi đánh giá luận án. Hội đồng thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS. Nguyễn Văn Bắc trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng cũng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS trong suốt thời gian qua.

TS. Nguyễn Văn Minh – Thư ký Hội đồng thông qua Lý lịch khoa học của NCS. Nguyễn Văn Bắc

NCS. Nguyễn Văn Bắc trình bày tóm tắt luận án

Các thành viên trong Hội đồng nhận xét, đánh giá luận án và đặt câu hỏi cho NCS. Nguyễn Văn Bắc

Sau khi nghe NCS trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: hình thức và nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ thuộc chuyên ngành Khoa học cây trồng với số phiếu tán thành là 07/07 (trong đó có 02 phiếu đánh giá loại xuất sắc). Đây là công trình được đánh giá là có ý nghĩa thực tiễn trong việc sản xuất nông nghiệp nói chung tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Hội đồng chúc mừng NCS. Nguyễn Văn Bắc bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường.

TS. Trương Hồng - Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đại diện cho tập thể giáo viên hướng dẫn khoa học NCS đã có nhận xét và chia sẻ những khó khăn và kết quả mà NCS. Nguyễn Văn Bắc đã đạt được trong thời gian học tập và nghiên cứu luận án.

Đại diện cho Lãnh đạo Trường, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội đồng đánh giá luận án, các giáo viên hướng dẫn, đại biểu đến tham dự, các cơ quan và các nhà khoa học cũng như người thân của NCS và chúc mừng NCS. Nguyễn Văn Bắc bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Đồng chí Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh thành công ngày hôm nay của NCS. Nguyễn Văn Bắc cũng chính là thành công của Khoa Nông Lâm nghiệp nói riêng và của Trường Đại học Tây Nguyên nói chung trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.

NCS. Nguyễn Văn Bắc vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Trường Đại học Tây Nguyên và Khoa Nông Lâm nghiệp

Trong niềm vui và xúc động, NCS. Nguyễn văn Bắc đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, gửi lời cảm ơn đến Hội đồng đánh giá cũng như sự quan tâm của Lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình - nguồn động viên và cổ vũ tinh thần lớn lao để NCS có thể thực hiện và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

Hội đồng và tập thể giáo viên hướng dẫn khoa học tặng hoa chúc mừng NCS. Nguyễn Văn Bắc bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

NCS. Nguyễn Văn Bắc tặng hoa cảm ơn Hội đồng đánh giá luận án

NCS. Nguyễn Văn Bắc tặng hoa cảm ơn giáo viên hướng dẫn

NCS nhận lẵng hoa chúc mừng của tập thể lớp NCS Khoa học cây trồng K1

Trung tâm Thông tin