Sáng ngày 21/04/2019, Trường Đại học Tây Nguyên đã phối hợp với trường Đại học Đà Nẵng trong đó Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - là đầu mối tổ chức thực hiện, đã tổ chức khai giảng lớp Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN khóa 8.

Kiểm định chất lượng giáo dục là thước đo đánh giá chất lượng của Nhà trường về tổng thể để nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở trong hệ thống giáo dục phải thực hiện tự đánh giá cơ sở giáo dục ĐH & TCCN. Nhằm nâng cao năng lực và bồi dưỡng kiến thức về ĐBCL và KĐCL, đồng thời phát triển đội ngũ kiểm định viên KĐCL giáo dục. Lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên cử 39 cán bộ là lãnh đạo các phòng, ban, khoa, trung tâm và giảng viên tham gia học tập, để từ đó xây dựng mạng lưới đảm bảo chất lượng của trường có đủ kiến thức và kỹ năng tham gia trực tiếp thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Tham gia khóa học này, học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề chung về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng; được thực hành các kỹ năng cần thiết đối với một kiểm định viên KĐCLGD.

Một số hình ảnh tại lễ khai giảng

PGS. TS. Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trường Nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng lớp Kiểm định viên

PGS. TS. Nguyễn Quang Giao – Phó Giám đốc thường trực - Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai giảng và giảng dạy chuyên đề khái quát về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng GDĐH Việt Nam.

Toàn cảnh lớp học

Thành viên Ban tổ chức và các CBVC tham gia lớp học chụp hình lưu niệm

Trung tâm Thông tin