Sáng ngày 17/3/2019, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hữu Luận, chuyên ngành Khoa học cây trồng; mã số: 62.62.01.10.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp trường có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 216/QĐ-ĐHTN-ĐTSĐH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, gồm:

STT

Họ và tên
Thành viên Hội đồng

Đơn vị công tác

Chức trách
trong Hội đồng

1

GS.TS Trần Văn Minh

Trường Đại học Nông Lâm Huế

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Văn Sanh

Trường Đại học Tây Nguyên

Thư ký

3

TS. Lê Ngọc Báu

Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Đắk Lắk

Phản biện 1

4

PGS.TS Nguyễn Văn Nam

Trường Đại học Tây Nguyên

Phản biện 2

5

PGS.TS Nguyễn Minh Hiếu

Trường Đại học Nông Lâm Huế - Đại học Huế

Ủy viên

6

PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên

Trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Văn Thường

Viện KHKT NLN Tây Nguyên

Ủy viên

Đến dự lễ Khai mạc có PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Trưởng khoa Nông lâm nghiệp, các thành viên Hội đồng và các cán bộ giảng viên của Khoa.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo của Nhà trường trong suốt thời gian vừa qua. Đồng chí Phó Hiệu trưởng hi vọng với chất lượng đội ngũ cán bộ Khoa Nông Lâm Nghiệp ngày càng được nâng cao, chương trình đào tạo ngày càng đổi mới, trong thời gian tới Khoa sẽ có những chiến lược phát triển hơn để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của các tỉnh Tây Nguyên, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển. Thầy chúc NCS Nguyễn Hữu Luận bình tĩnh, tự tin bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp trường.

 

PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó hiệu trưởng phát biểu tại lễ bảo vệ

Luận án: "Nghiên cứu hiệu lực tồn dư của phân lân và Kali đối với cà phê vối giai đoạn kinh doanh tại Đắk Lắk" của Nguyễn Hữu Luận, với sự hướng dẫn khoa học của TS. Trương Hồng và PGS.TS. Trình Công Tư.

Dưới sự chủ trì của GS.TS Trần Văn Minh – Trường Đại học Nông Lâm Huế - Chủ tịch Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Hữu Luận trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: hình thức và nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành Khoa học cây trồng, với số phiếu tán thành là 07/07. Hội đồng nhất trí và chúc mừng NCS Nguyễn Hữu Luận bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

 

GS.TS Trần Văn Minh - Chủ tịch hội đồng điều hành buổi lễ

 

Thành viên Hội đồng

 

NCS Nguyễn Hữu Luận bảo vệ luận án trước Hội đồng

 

Thay mặt Lãnh đạo Trường, PGS.TS Nguyễn Văn Nam cảm ơn các thành viên Hội đồng và chúc mừng NCS tại lễ bảo vệ tiến sĩ cấp trường.

 

Hội đồng đánh giá luận án và NCS chụp hình lưu niệm

 

Chụp hình lưu niệm

Trung tâm Thông tin