Thực hiện kế hoạch 83-KH/TU ngày 20/11/2018 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; thực hiện Nghị quyết tháng 3 của Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, chiều ngày 07/03/2019, tại Hội trường 400 chỗ, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tỉnh ủy Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp – Báo cáo viên Trung ương – Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; về phía Nhà trường có đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng, đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Nam – Đảng ủy viên – Phó Hiệu trưởng; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể Đảng viên của Đảng bộ; các đồng chí là Trưởng, Phó các đơn vị chưa là Đảng viên.

Đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng quán triệt một số nội dung của Hội nghị

Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp – Báo cáo viên Trung ương - Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk truyền đạt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Hội nghị nhằm giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Trưởng – Phó các đơn vị, cán bộ và đảng viên trong toàn Trường nắm vững những nội dung cơ bản đã được Hội nghị Trung ương 8, khoá XII thông qua. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng đến toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả những quy định, nghị quyết và các kết luận của Trung ương.

Trung tâm Thông tin