Chiều ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại Giảng đường 6, Phòng KH&QHQT đã tổ chức trao trao chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cấp độ 1 tiếng Hàn Quốc cho 12 học viên lớp HK1.

Tại buổi trao chứng nhận, TS. Nguyễn Đình Sỹ - Phó Trưởng phòng KH&QHQT đã chúc mừng 12 bạn học viên đầu tiên của chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc.

Đây là chương trình đào tạo sơ cấp tiếng Hàn Quốc do Trường Đại học Tây Nguyên kết hợp Trường Đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn Quốc cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên và học viên đang theo học tại Trường Đại học Tây Nguyên. Để tiếp tục nâng cao trình độ tiếng Hàn Quốc, sau khi học viên hoàn thành chương trình cấp độ 1, học viên có thể tiếp tục theo học chương trình cấp độ 2. Một số hình ảnh tại buổi trao chứng nhận:

TS. Nguyễn Đình Sỹ - Phó Trưởng phòng KH&QHQT trao chứng nhận cho các học viên

Trung tâm Thông tin