Chiều ngày 25/01/2019, tại phòng P7.1.2, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị bầu Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tham dự Hội nghị, về phía Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Cảnh Chí Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Phạm Văn Dũng – Trưởng phòng, Thư ký Văn phòng; đồng chí Vũ Đăng Thạnh – Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Vũ Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; về phía Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Đoàn Trung Sỹ – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Ban tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu khách mời: đồng chí Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Vương Hữu Nhi – Liên hiệp các hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Doãn Hữu Long – Sở Y tế Đắk Lắk, đồng chí Phạm Đông Thanh – Công ty TNHH vận tải ô tô An Phước – Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đắk Lắk.

Về phía Trường Đại học Tây Nguyên có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Ngô Đình Quốc – Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Y Tru Aliô – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn Trường, PGS.TS Trần Trung Dũng – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; thành viên Hội đồng Trường (là CC, VC của Trường), thành viên BCH Công đoàn trường; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng Công đoàn trực thuộc; Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội Sinh viên.

Dưới sự giám sát của các đồng chí Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí tỉnh Ủy Đắk Lắk, các đại biểu khách mời, TS. Võ Hồng Sinh – Trưởng phòng TCCB thông qua các quyết định, công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Đắk Lắk về quy trình thực hiện bầu Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2018 – 2023, giới thiệu TS. Ngô Đình Quốc làm chủ trì Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Trưởng khoa Lí luận chính trị làm thư ký.

TS. Võ Hồng Sinh – Trưởng phòng TCCB thông qua các quyết định, công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Đắk Lắk về quy trình thực hiện bầu Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tại Hội nghị, TS. Ngô Đình Quốc – Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2012 – 2017 – Chủ trì hội nghị đã thông qua đề án nhân sự, một số quy định, tiêu chuẩn thành viên, số lượng, cơ cấu Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

TS. Ngô Đình Quốc – Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2012 – 2017 Chủ trì Hội nghị

Căn cứ vào quy trình thực hiện và các tiêu chuẩn Chủ trì Hội nghị đã thông qua danh sách các thành viên đủ điều kiện tham gia vào Hội đồng Trường và tiến hành bỏ phiếu bầu. Với tinh thần trách nhiệm dân chủ, công khai minh bạch, các đại biểu tham gia Hội nghị đã bỏ phiếu bầu 29 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Hội đồng Trường.

Các đại biểu tham dự Hội nghị bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng trường

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT

Họ và tên

STT

Họ và tên

1

Nguyễn Thanh Trúc

16

Nguyễn Thanh Hưng

2

Y Tru Aliô

17

Phạm Hữu Khánh

3

Trần Trung Dũng

18

Phạm Trọng Lượng

4

Bùi Ngọc Tân

19

Nguyễn Văn Nam

5

Vũ Thanh Bình

20

Nguyễn Phương Đại Nguyên

6

H’Yim Kđoh

21

Lê Đức Niêm

7

Phạm Đăng Khoa

22

Lê Thế Phiệt

8

Vương Hồng Lĩnh

23

Nguyễn Thị Kim Phượng

9

Doãn Hữu Long

24

Thân Trọng Quang

10

Vương Hữu Nhi

25

Huỳnh Văn Quốc

11

Phạm Đông Thanh

26

Nguyễn Thanh Tân

12

Nguyễn Anh Dũng

27

Nguyễn Thị Tĩnh

13

Văn Tiến Dũng

28

Nguyễn Thị Thanh Vân

14

Trần Quang Hạnh

29

Võ Văn Viên

15

Ngô Thị Hiếu

 

 

Sau Hội nghị, các thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2018 – 2023, tiến hành họp và bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng Trường.

Thành viên Hội đồng trường bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng trường

Các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018 – 2023 chụp hình lưu niệm

Các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018 – 2023 chụp hình lưu niệm với đoàn công tác Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Toàn cảnh Hội nghị

Trung tâm Thông tin