Sáng ngày 08/11/2018, Trường Đại học Tây Nguyên long trọng tổ chức buổi Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tham dự buổi lễ, về phía Đảng ủy, Ban Giám hiệu có: TS. Nguyễn Thanh Trúc – Thường vụ Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Thường vụ Công đoàn Trường; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư các Chi bộ; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, TS. Nguyễn Hồng Sinh - đại diện Phòng Tổ chức – Cán bộ đã công bố các Quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc như sau:

- Quyết định số 2296/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 07/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc bổ nhiệm TS. Nguyễn Đình Sỹ, Nghiên cứu viên hạng III, Trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, điều chuyển về công tác tại phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế đồng thời bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 08/11/2018.

- Quyết định số 2297/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 07/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc Bổ nhiệm ThS. Phạm Huy Tựa, Giảng viên hạng III giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Tây Nguyên, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 08/11/2018.

- Quyết định số 2298/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 07/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc Bổ nhiệm TS. Đỗ Thị Nga, Giảng viên chính hạng II, Trưởng Bộ môn Kinh tế - Khoa Kinh tế, giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Kinh tế, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 08/11/2018.

- Quyết định số 2299/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 07/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc Bổ nhiệm ThS. Trần Thị Giang, chuyên viên, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 08/11/2018.

TS. Nguyễn Hồng Sinh - đại diện Phòng Tổ chức – Cán bộ đã công bố các Quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Thường vụ Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Đồng chí Hiệu trưởng hy vọng với khả năng chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và lòng nhiệt huyết trong công việc, các đồng chí được bổ nhiệm sẽ đưa hoạt động của đơn vị mình ngày một vững mạnh, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, góp phần chung vào sự phát triển lớn mạnh của Nhà trường.

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Thường vụ Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Nguyễn Đình Sỹ

Ban Giám hiệu tặng hoa chúc mừng cho TS. Nguyễn Đình Sỹ

PGS.TS. Văn Tiến Dũng – Trưởng phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Đình Sỹ

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Thường vụ Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng cho ThS. Phạm Huy Tựa

TS. Nguyễn Thanh Trúc – Thường vụ Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Đỗ Thị Nga

Ban Giám hiệu tặng hoa chúc mừng cho TS. Đỗ Thị Nga

Lãnh đạo khoa Kinh tế tặng hoa chúc mừng cho TS. Đỗ Thị Nga

Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên trao quyết định Bổ nhiệm cho ThS. Trần Thị Giang

Ban Giám hiệu tặng hoa chúc mừng cho ThS. Trần Thị Giang

ThS. Huỳnh Văn Quốc - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tặng hoa chúc mừng cho ThS. Trần Thị Giang

Ban Giám hiệu chụp hình lưu niệm với các viên chức được bổ nhiệm

Trung tâm Thông tin