Thực hiện Công văn số 2274-CV/TU, ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về chủ trương thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện thông báo số 766-TB/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngày 03 tháng 10 năm 2018, Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức: “Hội nghị thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020”.

Đến dự Hội nghị, về phía Tỉnh ủy Đắk Lắk có đồng chí Phan Xuân Lĩnh – Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đồng chí Lê Năng Hảo – Phó trưởng ban Tổ chức, đồng chí Nguyễn Phú Lập – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Về phía Trường Đại học Tây Nguyên có TS. Y Tru Aliô – Phó Bí thư Đảng ủy (Phụ trách chung) – Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn Trường – Chủ trì Hội nghị, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Thường vụ Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Ngô Đình Quốc – Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Trường, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ và các đại biểu mời.

Mở đầu hội nghị, TS. Y Tru Aliô – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ trì Hội nghị thông qua cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thực hiện các bước nhằm đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch công tác bổ sung nhân sự theo quy định.

Dưới sự giám sát của các đồng chí Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk, Hội nghị đã tiến hành các bước bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Lê Năng Hảo – Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ

Hội nghị cán bộ chủ chốt

Trung tâm Thông tin