Sáng ngày 14/09/2018, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Bắc, chuyên ngành Khoa học cây trồng; mã số: 62.62.01.10.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1616/QĐ-ĐHTN-ĐTSĐH ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Đơn vị công tác

Chức trách

trong Hội đồng

1

GS.TS Trần Văn Minh

Trường Đại học Nông Lâm Huế

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Xuân An

Trường Đại học Tây Nguyên

Thư ký

3

PGS.TS Trình Công Tư

TTNC Đất, PB và MT Tây Nguyên

Phản biện 1

4

TS. Trần Ngọc Duyên

Trường Đại học Tây Nguyên

Phản biện 2

5

TS. Trịnh Đức Minh

Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột

Ủy viên

6

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng

Trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

7

PGS.TS Nguyễn Văn Nam

Trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

Đến dự lễ Khai mạc có PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Phan Văn Trọng – Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Trưởng khoa Nông lâm nghiệp, các thành viên Hội đồng và các cán bộ giảng viên của Khoa.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận những đóng góp của các thành viên Hội đồng trong công tác đào tạo của Nhà trường trong suốt thời gian vừa qua. Đồng chí Phó Hiệu trưởng chúc mừng Khoa Nông Lâm Nghiệp là khoa đầu tiên trong Nhà trường đào tạo trình độ Tiến sĩ. Đây là những nỗ lực cố gắng của Lãnh đạo Khoa và đội ngũ cán bộ của khoa trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của các tỉnh Tây Nguyên, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển. Thầy chúc NCS Nguyễn Văn Bắc bình tĩnh, tự tin bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở.

Luận án: "Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác hiệu quả trên đất lúa nước tại huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước" của NCS Nguyễn Văn Bắc, với sự hướng dẫn khoa học của TS. Trần Văn Thủy và TS. Nguyễn Văn Thường.

Dưới sự chủ trì của GS.TS Trần Văn Minh – Trường Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Văn Bắc trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: hình thức và nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành Khoa học cây trồng, với số phiếu tán thành là 07/07. Hội đồng nhất trí và chúc mừng NCS Nguyễn Văn Bắc bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Trần Văn Minh - Chủ tịch hội đồng điều hành buổi lễ

NCS Nguyễn Văn Bắc bảo vệ luận án trước Hội đồng

Thành viên Hội đồng

TS. Trần Văn Thủy và TS. Nguyễn Văn Thường – Hướng dẫn khoa học NCS Nguyễn Văn Bắc.

Toàn cảnh buổi lễ

Hội đồng chấm luận án và NCS chụp hình lưu niệm

Trung tâm Thông tin