Ngày 07 tháng 9 năm 2018, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức học tập lý luận chính trị 2018: “Lớp nhận thức về Đảng” cho 178 đồng chí là quần chúng ưu tú của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.

Tham gia lớp học là những công đoàn viên, đoàn viên ưu tú được xét, giới thiệu ở các Công đoàn bộ phận và Đoàn thanh niên trong toàn Trường, tạo thêm nguồn lực mới cho công tác phát triển Đảng của Đảng bộ Nhà trường trong những năm tới.

Lớp nhận thức về Đảng diễn ra trong thời gian 3 ngày từ 07/9/2018 đến 09/9/2018, các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về các chuyên đề chính như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình; nghiêm túc; phương pháp trình bày hợp lý, giúp học viên nắm bắt được nội dung cơ bản, hệ thống, cập nhật những thông tin, kiến thức mới về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng.

TS. Y Tru Aliô – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường- báo cáo chuyên đề “Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”

TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Thường vụ Đảng ủy – Phó trưởng khoa Lý luận Chính trị báo cáo chuyên đề “Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch, đánh giá chất lượng, đảm bảo điều kiện để các quần chúng ưu tú được theo dõi, phát triển để đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh lớp học

Trung tâm Thông tin