Sáng ngày 24/8/2018 Hội đồng thẩm định chương trình Đào tạo trình độ Tiến sĩ và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo thực tế ngành Chăn nuôi.

Tham dự hội đồng thẩm định có PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Phan Văn Trọng – Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, ban soạn thảo đề án đào tạo tiến sĩ ngành Chăn nuôi của trường Đại học Tây Nguyên và các thành viên Hội đồng thẩm định.

 Thành phần Hội đồng thẩm định gồm có:

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức trách

1

GS.TS Đặng Vũ Bình

Học viện Nông nghiệp 

Chủ tịch

2

TS. Lê Văn Phước 

Trường Đại học Nông lâm Huế 

Ủy viên

3

GS.TS. Lê Đức Ngoan

Trường Đại học Nông lâm Huế

Ủy viên

4

GS.TS. Nguyễn Văn Thu

Trường Đại học Cần Thơ

Ủy viên

5

PGS.TS. Trần Quang Hân

Trường Đại Tây Nguyên

Ủy viên

6

PGS.TS. Phạm Thế Huệ

Trường Đại Tây Nguyên

Ủy viên

7

TS. Trương La

Viện KHKT – NLN - TN

Thư kí

Đến dự và phát biểu tại Hội đồng thẩm định, PGS.TS Trần Trung Dũng – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: “Việc mở ngành Chăn nuôi trình độ Tiến sĩ là một vấn đề cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội và địa phương. Thầy Phó hiệu trưởng mong muốn Hội đồng thẩm định có những ý kiến đóng góp phù hợp với yêu cầu thực tế trong đề án mở ngành Chăn nuôi trình độ Tiến sỹ. Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo Khoa và các thành viên soạn thảo đề án mở ngành sẽ tiếp thu và có những điều chỉnh để làm cơ sở trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét điều kiện cần và đủ để Trường Đại học Tây Nguyên được mở thêm chương trình đào tạo Tiến sỹ trong thời gian tới.”

PGS.TS Trần Trung Dũng – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Cuộc họp đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, nhận xét của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi và các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng.

Sau khi trao đổi và góp ý, Hội đồng thẩm định thống nhất: Chương trình đào tạo về cơ bản đã đạt song cần phải chỉnh sửa, bổ sung cho hoàn thiện hơn. Còn các điều kiện thực tế của cơ sở như: đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo; nghiên cứu khoa học, đề tài, luận văn, luận án…đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức đào tạo trình độ tiến sỹ chuyên ngành chăn nuôi tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Một số hình ảnh của buổi họp

Thành viên Hội đồng Thẩm định

Thành viên Hội đồng Thẩm định

GVC.TS Trương Tấn Khanh – Thành viên ban soạn thảo trình bày đề án chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo thực tế ngành Chăn nuôi.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng thẩm định

Các thành viên Hội đồng thẩm định và ban soạn thảo chụp hình lưu niệm

Trung tâm Thông tin