Sáng ngày 18/08/2018, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Bạch Mai, chuyên ngành Khoa học cây trồng; mã số: 62.62.01.10.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 1437/QĐ-ĐHTN-ĐTSĐH ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Đơn vị công tác

Chức trách

trong Hội đồng

1

GS.TS Trần Văn Minh

Trường Đại học Huế

Chủ tịch

2

TS. Trần Ngọc Duyên

Trường Đại học Tây Nguyên

Thư ký

3

PGS.TS Nguyễn Thế Hùng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

4

TS. Nguyễn Văn Minh

Trường Đại học Tây Nguyên

Phản biện 2

5

TS. Trịnh Đức Minh

Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột

Ủy viên

6

PGS.TS Nguyễn Văn Nam

Trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

7

TS. Trần Văn Thủy

Trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

Đến dự lễ Khai mạc có PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Phan Văn Trọng – Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học, Trưởng khoa Nông lâm nghiệp và các thành viên Hội đồng.

Luận án: "Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật rải vụ sắn tại tỉnh Đắk Lắk" của NCS Nguyễn Bạch Mai, với sự hướng dẫn khoa học của TS. Hoàng Kim và PGS.TS. Trình Công Tư.

Dưới sự chủ trì của GS.TS Trần Văn Minh – Trường Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Bạch Mai trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: hình thức và nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành Khoa học cây trồng, với số phiếu tán thành là 07/07. Hội đồng nhất trí và chúc mừng NCS Nguyễn Bạch Mai bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp cơ sở.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Trần Văn Minh - Chủ tịch hội đồng điều hành buổi lễ

NCS Nguyễn Bạch Mai bảo vệ luận án trước Hội đồng

Thành viên Hội đồng

TS. Hoàng Kim – Hướng dẫn khoa học cho NCS Nguyễn Bạch Mai đưa ra một số ý kiến tại lễ bảo vệ.

Hội đồng chấm luận án và NCS chụp hình lưu niệm

Trung tâm Thông tin