Chiều ngày 19/7/2018, tại phòng A2, Lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên đã có buổi làm việc với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tham gia buổi làm việc, về phía Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê – Hiệu trưởng Nhà trường; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Thường vụ Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Trần Trung Dũng – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, Lãnh đạo phòng Đào tạo Sau đại học, phòng Đào tạo Đại học, phòng Kế hoạch – Tài chính và Lãnh đạo khoa Kinh tế.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo hai trường đã thảo luận, thống nhất và ký biên bản ghi nhớ về việc liên kết, hợp tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo nhân lực có trình độ Đại học, Sau đại học và các khóa Đào tạo ngắn hạn cho khu vực Tây Nguyên các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và TS. Nguyễn Thanh Trúc – Thường vụ Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên ký kết biên bản ghi nhớ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Chụp hình lưu niệm

Trung tâm Thông tin