QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu học phí năm học 2018 - 2019

- Hệ chính quy

- Hệ Vừa làm Vừa học

- Sau đại học

- Bác sĩ đa khoa, CN điều dưỡng, chuyên tu Y theo địa chỉ sử dụng

Có đính kèm các quyết định