I. Lược sử về đơn vị

   Phòng Hành chính – Tổng hợp ra đời cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà trường từ năm 1977.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

   Phòng Hành chính – Tổng hợp là đơn vị tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý hành chính của Trường.

2. Nhiệm vụ

   - Công tác tham mưu;

   - Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo;

   - Thực hiện chức năng hành chính và văn thư – lưu trữ;

   - Thực hiện chức năng lễ tân;

   - Quản lý phương tiện vận chuyển;

   - Công tác An ninh trật tự;

   - Công tác Phòng cháy chữa cháy;

   - Công tác Thi đua khen thưởng.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo đơn vị: 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

TS. Nguyễn Tuấn Hùng
Trưởng Phòng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
Phó Trưởng Phòng

2. Các chuyên viên: 03 Chuyên viên, 04 lái xe và 14 bảo vệ.

IV.  Phân công nhiệm vụ

1. Trưởng phòng – TS. Nguyễn Tuấn Hùng

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy - Lãnh đạo trường về việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của đơn vị.

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Công tác Tổng hợp, báo cáo;

+ Công tác Văn thư – lưu trữ;

+ Công tác Thi đua khen thưởng trong CBVC;

+ Chương trình Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học;

+ Thực hiện công tác kết nghĩa; Tổ chức các hoạt động phong trào của Khối thi đua số 11 và Cụm thi đua số 4 theo chỉ đạo của Nhà trường.

2. Phó Trưởng phòng – ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân 

- Giúp Trưởng phòng chỉ đạo, theo dõi và thực hiện công tác quản lý của phòng, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo trường về công việc được phân công. Giải quyết công việc của phòng khi Trưởng phòng ủy quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo:

+ Công tác An ninh trật tự;

+ Công tác Phòng cháy chữa cháy;

+ Công tác điều hành xe và Hợp đồng xe theo kế hoạch;

+ Bộ phận Nhà khách;

+ Chức năng lễ tân;

+ Việc cấp phát lịch, logo và huy hiệu của Nhà trường;

+ Phối hợp với các đơn vị thực hiện thủ tục tang lễ và hiếu hỉ.

3. Chuyên viên Vũ Văn Luyện – Tổ trưởng tổ Bảo vệ

- Quản lý tổ Bảo vệ và đội Phòng cháy chữa cháy của Nhà trường;

- Theo dõi và phân công lịch trực của tổ bảo vệ; Kiểm tra sổ trực; Kiểm tra thanh toán ngoài giờ; Niêm phong tài sản theo theo kế hoạch chung; Xây dựng kế hoạch huấn luyện về công tác bảo vệ; 

- Xây dựng kế hoạch huấn luyện về công tác phòng cháy chữa cháy; kiểm tra và đề xuất mua sắm, sửa chữa trang thiết bị của đội PCCC;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng (công an, chính quyền địa phương), công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Tuấn Ngọc trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm An ninh trật tự;

- Quản lý và sử dụng toàn bộ tài sản, trang bị của tổ và phòng trực bảo vệ.

4. Chuyên viên Trần Thị Huyền, Tổ Hành chính – Lái xe

- Thực hiệncông tác Văn thư;

- Đặt mua báo hàng quý;

- Sử dụng phần mềm quản lý văn bản đi và đến;

- Sử dụng và quản lý toàn bộ tài sản của phòng Văn thư;

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

5. Chuyên viên Đỗ Thị Hà

- Sử dụng phần mềm quản lý văn bản đi – đến và thực hiện công tác lưu trữ;

- Sao y bản chính các loại văn bản, giấy tờ của Nhà trường cho CBVC và HSSV;

- Hỗ trợ phục vụ các phòng  làm việc của Ban Giám hiệu;

- Quản lý và cấp phát logo và huy hiệu của Trường;

- Làm bảng tên cho CBVC;  

- Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng;

- Quản lý tài sản tại phòng làm việc của Lãnh đạo đơn vị;

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

6. Chuyên viên Lý Thị Tuyết Nhung – Bộ phận Nhà khách (Tổ Hành chính – Lái xe)

- Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự và điều hành hoạt động tại Bộ phận Nhà khách;

- Quản lý tài chính Nhà khách;

- Quản lý và cấp phát lịch của Trường;

- Thanh toán các khoản: tiếp khách và quà tặng của Trường;

- Gửi điện hoa và thực hiện làm thủ tục tang lễ và hiếu hỉ;

- Hỗ trợ văn phòng và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

7. Các thành viên trong tổ bảo vệ

Thực hiện nhiệm vụ theo sự điều hành của Lãnh đạo phòng và phân công của Tổ trưởng hoặc Tổ phó để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

8. Các thành viên trong tổ lái xe

Thực hiện nhiệm vụ theo sự điều hành của Lãnh đạo phòng để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

V. Đội ngũ cán bộ viên chức   

1. Số lượng cán bộ: 24 CBVC

2. Trình độ đào tạo:

   - Tiến sỹ: 01

   - Thạc sỹ: 02

   - Cử nhân: 04