I. Lịch sử hình thành và phát triển

   - Trung phục vụ HSSV được thành lập theo Quyết định số: 5807/QĐ-BGD&ĐT-TCCB  ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   - Sau gần 15 năm thành lập, tiền thân là Ban Quản lý ký túc xá cũ; Từ một đơn vị có nhiều vấn đề bất cập như : An ninh chính trị, trật tự xã hội thường xuyên bất ổn, việc chấp hành nội qui KTX của HSSV chưa nghiêm, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, đời sống của CBVC và HSSV nội trú còn gặp nhiều khó khăn … Đến nay, Ký túc xá Đại học Tây Nguyên đã thực sự khởi sắc;

    - Với hơn 2000 chỗ ở sạch sẽ, thoáng mát, an ninh trật tự đảm bảo, vệ sinh  môi trường sạch đẹp, đội ngũ cán bộ nhân viên đoàn kết,  trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo. Đã và đang duy trì tốt những hoạt động của đơn vị. Cụ thể là :

   - Công tác quản lý sinh viên nội trú đã đi vào nề nếp, duy trì tốt việc chấp hành nội qui và tham gia các phong trào của sinh viên nội trú. Những vi phạm nội qui của sinh viên đã giảm hẳn;

   - Trong khu nội trú, không có các hoạt động chính trị xấu. Chấm dứt hoàn toàn, không còn xảy ra các vụ đánh lộn, gây rối, uống rượu say …, các tệ nạn như ma túy, mại dâm, cờ bạc … không tồn tại trong khu nội trú. Tổ chức thành công và duy trì tốt phong trào sinh viên “Không hút thuốc lá trong KTX”;

   - Sử dụng cơ sở vật chất tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức tốt việc thu đúng, thu đủ các khoản (tiền ở, điện, nước, dịch vụ) theo qui định của trường;

   - Vệ sinh môi trường luôn được quan tâm và giữ gìn sạch sẽ. Đơn vị đã chủ động trồng phủ xanh 100% diện tích đất xung quanh các KTX bằng cây cỏ lạc, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu vực;

   - Các dịch vụ phục vụ dần dần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập của HSSV nội trú, đã đầu tư  xây dựng và tổ chức được khu dịch vụ “Đảo sinh viên” phục vụ tốt cho HSSV và CBVC của trường;

   - Đặc biệt quan tâm đến đời sống CBVC về vật chất và tinh thần, hàng năm đều tổ chức tốt những hoạt động nhân các ngày lễ, tết cho CBVC và HSSV với nhiều hình thức phong phú như: Liên hoan văn nghệ, thi nấu ăn, … tham quan du lịch trong và ngoài tỉnh, nhất là việc tổ chức sinh nhật cho tất cả CBVC của đơn vị và cho đội viên Đội Tự quản sinh viên… đã thực sự mang lại tinh thần phấn khởi, tạo sự đoàn kết tốt.

- Sinh viên đến nội trú tại Trung tâm Phục vụ HSSV Trường Đại học Tây nguyên hoàn toàn có thể yên tâm để học tập và sinh hoạt trong quá trình học tập tại trường.

II. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

 1. Chức năng: Giúp Hiệu trưởng về việc tổ chức, quản lý toàn diện khu nội trú của sinh viên theo đúng qui chế. Đảm bảo các dịch vụ phục vụ học sinh sinh viên.

 2. Nhiệm vụ :

   - Quản lý toàn diện HSSV (kể cả sinh viên nước ngoài), trong khu nội trú theo đúng Qui chế về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   - Trực tiếp quản lý công tác trật tự an ninh và xử lý các vi phạm pháp luật, vi phạm Qui chế HSSV trong khu nội trú.

   - Phối hợp chặt chẽ với Đoàn TN, Hội SV và Công an địa phương để giữ gìn trật tự an ninh cho HSSV.

   - Xây dựng và tổ chức thực hiện nội qui KTX, xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, sạch đẹp.

   - Quản lý, phân phối các phòng ở cho sinh viên nội trú.

   - Ký thanh toán các giấy tờ cho HSSV ra trường và nhận HSSV mới, thuận lợi, đúng thủ tục.

   - Tổ chức cho sinh viên làm vệ sinh hàng tuần ở khu nội trú.

   - Tổ chức và quản lý tốt các dịch vụ ở khu nội trú.

   - Hiện nay đang quản lý 6 ký túc xá có HSSV ở: Số 1, Số 3, Số 4, KTX Lào – CPC  KXT 1,2 khoa Y tổng cộng khoảng 2000 chỗ ở.

III. Cơ cấu tổ chức, Phân công nhiệm vụ

   - Trung tâm có tổng số 13 cán bộ viên chức:

   - Trong đó: Trình độ đại học: 4 người,Trung cấp chuyên nghiệp: 3 người, Lao động phổ thông: 6 người

CN. Trần Đình Tĩnh
Phó Giám Đốc

ThS. Bùi Ngọc Tân
Giám Đốc

CN. Dương Công Thọ
Phó Giám Đốc

  

  1. Giám đốc : Đ/c Bùi Ngọc Tân

 

  2. Phó Giám đốc : Đ/c Trần Đình Tĩnh - Bí thư chi bộ

      Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của đơn vị, trực tiếp đảm nhiệm các công việc sau:

     Công tác nhân sự; Công tác tài chính; Công tác quản lý, theo dõi người ở nội trú; Công tác liên quan đến các tổ chức, các Phòng, Ban, Trung tâm trong Trường và các cơ quan đơn vị ngoài; Ký hợp đồng đối với ngời vào ở nội trú hoặc thanh lý hợp đồng; Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của người ở nội trú đảm bảo công tác quản lý của Trung tâm phục vụ HSSV; Quản lý các dịch vụ; Công tác vệ sinh môi trường, cây xanh; Kết hợp với Đoàn TN, Hội SV và các đơn vị chức năng tổ chức các phong trào của HSSV nội trú. Có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duy trì toàn thể CBVC Trung tâm, HSSV thực hiện Nội quy, Quy định khu nội trú.

  3. Phó Giám đốc : Đ/c Dương Công Thọ

      Chịu trách nhiệm trước đ/c Phó Giám đốc Phụ trách chung về các mảng được phân công:

     Công tác an ninh trật tự, xã hội trong khu nội trú; Quản lý tài sản, vật tư, thiết bị; Công tác phòng chống cháy nổ; Tổ chức theo dõi hoạt động của đội tự quản; Trực tiếp phụ trách các hoạt động của KTX Khoa Y; Sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách chung khi được ủy quyền.

Cán bộ quản lý sinh viên nội trú : 6 người

   1. Ông: Nguyễn Hồng Tiến

       Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác quản lý KTX 1

   2. Ông: Nguyễn Văn Quang

       Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác quản lý KTX 3

   3. Ông : Phan Văn Khương

     Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác quản lý KTX 4

   4. Bà: Phan Thị Thắm

       Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác quản lý KTX Lào - CPC

   5. Ông: Mai Văn Lan

       Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác quản lý KTX1 Khoa Y

    6. Bà: Nguyễn Thị Minh Hòa

       Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác quản lý KTX 2 Khoa Y

Sửa chữa vật tư thiết bị, điện, nước, đồ gỗ : 2 người

   1. Ông: Nguyễn Văn Quang

   2. Ông: Nguyễn Hồng Tiến

      Chịu trách nhiệm về việc sữa chữa, thay thế vật tư thiết bị các KTX

Nhân viên vệ sinh môi trường: 3 người

  1.  Bà: Phạm Thị Tỉnh                                                                                                             

  2.  Bà: Nguyễn Thị Nguyệt                                                                                                      

  3.  Bà: Nguyễn Thị Nho                                                                                                           

     Chịu rách nhiệm về công tác vệ sinh, môi trường của các KTX                          

 Nhân viên bảo vệ:  2 người                                                                                                   

   1. Ông: Lê Văn Long                                                                                                             

   2. Ông: Nguyễn Anh Tuấn

     Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho con người và cơ sở vật chất của 2 KTX1, 2 Khoa Y.