Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Đội ngũ cán bộ

Th.S Nguyễn Thanh Bình
Trưởng bộ môn

   1. Trưởng bộ môn: Th.S Nguyễn Thanh Bình

   2. Th.S. Nguyễn Thanh Bình

   3. TS Trần Văn Thủy

   4. TS Phan Văn Tân

   5. PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng (GV bán cơ hữu)

   6. Th.S Triệu Thị Lắng

   7. Th.S Huỳnh Văn Quốc (GV bán cơ hữu)

   8. Th.S Nguyễn Thị Đào

   9. NCS Lê Nguyễn Tiểu Ngọc

   10. NCS Trần Thị Thanh Bình

   11. KS Mai Thị Kim Tuyến

II. NHIỆM VỤ

   Giảng dạy đại học:

   Các ngành: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Chế biến bảo quản nông sản với các môn học: Di truyền, Giống cây trồng, Sinh hóa, Sinh lý thực vật, Công nghệ sinh học thực vật, Xử lý phế phụ phẩm thực phẩm, Khí tượng nông nghiệp, Sinh thái Nông nghiệp, Phương pháp tiếp cận khoa học

   Giảng dạy Sau đại học:

   - Bậc cao học: Các ngành: Nông học, Lâm sinh, sinh học thực nghiệm

   - Bậc Tiến sỹ: Các ngành: Nông học, Lâm nghiệp

   Nghiên cứu Khoa học:

   Bộ môn có đủ các điều kiện về năng lực và cơ sở vật chất để thực hiện các nghiên cứu về Sinh lý, Sinh hóa, Di truyền, Chọn giống cây trồng, Vi sinh vật đất, Vi sinh thực phẩm, Công nghệ sinh học, Sinh thái môi trường và nông nghiệp công nghệ cao

   Các công trình nghiên cứu đã và đang thực hiện:

   Nghiên cứu về đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen các loại cây trồng;

   Nghiên cứu các chế phẩm sinh học;

   Nghiên cứu ứng dụng các chất kích thích sinh trưởng trong nông nghiệp;

   Nghiên cứu các chủng vi sinh vật để xử lý phế thải nông nghiệp.