Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành

   Bộ môn mang tên Thổ nhưỡng – Nông hóa ngay từ ngày đầu thành lập trường 1978, gồm có 04 cán bộ, trong quá trình phát triển bộ môn đã nhiều lần tách nhập và thay đổi tên gọi. Năm 2001 bộ môn đổi tên thành Khoa học Đất, đảm nhận chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với lĩnh vực thổ nhưỡng, nông hóa và quản lý chuyên ngành Quản lý đất đai. Năm 2005 tách bộ môn Khoa học Đất thành 2 bộ môn Khoa học Đất và Quản lý tài nguyên đất. Từ đó bộ môn mang tên Khoa học Đất cho đến nay.

Bộ môn Khoa học Đất 2011

Bộ môn Khoa học Đất 2014

Bộ môn Khoa học Đất năm 2017

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

   Tham gia đào tạo Kỹ sư các chuyên ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý đất đai; Thạc sỹ, Tiến sỹ các chuyên ngành Khoa học cây trồng, Lâm sinh.

2. Nhiệm vụ:

   Với nhiệm vụ chính là giảng dạy cho các lớp đại học: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý đất đai, Cao học Khoa học cây trồng, Cao học Lâm sinh, và NCS của 2 ngành Khoa học cây trồng và Lâm sinh. Cơ sở vật chất gồm có phòng thí nghiệm Thổ nhưỡng - Nông hóa phục vụ cho tất cả các chuyên ngành đào tạo của Khoa Nông Lâm, hướng dẫn thực tập cho các môn học của bộ môn. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho các chuyên ngành Khoa học cây trồng, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên rừng, Lâm sinh, Cao học Khoa học cây trồng, Cao học Lâm sinh. Nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho sản xuất.Thực hiện gắn kết với các địa phương trong hoạt động quản lý đất đai.

III. Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Chuyên ngành

1

Nguyễn Kim Phụng

Trưởng bộ môn

Thạc sỹ

Nông nghiệp

2

Nguyễn Văn Sanh

Phó bộ môn

Tiến sỹ

Nông nghiệp

3

 

Nguyễn Văn Hòa

GVC

Tiến sỹ

Lâm nghiệp

4

Nguyễn Hải Đăng

Giảng viên

Thạc sỹ

Lâm nghiệp

5

Trần Thị Biên Thuỳ

Giảng viên

Kỹ Sư, Đang học Cao học tại Trung Quốc

Nông nghiệp

6

Trình Công Huyền Vy

KTV

Kỹ sư

Quản lý đất đai

 

IV. Phân công nhiệm vụ

    1. Lãnh đạo đơn vị:

   - Trường bộ môn: ThS. GVC. Nguyễn Kim Phụng.

   - Phó trưởng bộ môn: TS.GVC. Nguyễn Văn Sanh.

    2. Thành viên:

   - TS.GVC. Nguyễn Văn Hòa.

   - ThS.GV. Nguyễn Hải Đăng.

   - KS.GV. Trần Thị Biên Thùy (đang học cao học tại Trung Quốc).

   - KS.KTV. Trình Công Huyền Vy.

V. Đội ngũ cán bộ viên chức

   1. Số lượng cán bộ: 06

   2. Trình độ đào tạo: 02 TS, 02 ThS, 02 KS,…

VI. Các chuyên ngành đào tạo

   1. Đại học: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý đất đai.

   2. Cao đẳng: Khoa học cây trồng, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý đất đai.

   3. Liên thông: Quản lý đất đai.

   4. Vừa làm vừa học: Khoa học cây trồng, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý đất đai.

   5. Sau đại học: Khoa học cây trồng, Lâm sinh.

VII. Nghiên cứu khoa học

   1. Số lượng đề tài, dự án : 03

   2. Cấp nhà nước : 00

   3. Cấp bộ : 02

   4. Cấp tỉnh : 02

   5. Cấp cơ sở : 03

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Khảo sát đất trên khu vực Buôn Đôn

Thực tập đào và mô tả phẫu diện đất tại Vườn Quốc Gia Yok Đôn

Sinh viên QLĐĐ thực tập giáo trình Đăng ký thống kê đất đai tại Xã Đắk Gằn, Huyện Cư Jút- Tỉnh Đắk Nông

Sinh viên QLĐĐ kê khai đăng ký cấp GCN quyền sử dụng đất cho người dân tại Xã Vụ Bổn, Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk

Toàn cảnh buổi tổng kết SV báo cáo với Lãnh đạo Phòng TN&MT, chi nhánh VP ĐKĐĐ, Lãnh đạo Xã EaKly Huyện Krông Pắc kết quả kê khai đăng ký cấp GCN tại địa phương sau đợt thực tập.

Ghi nhận của Lãnh đạo Phòng TN&MT, Chi nhánh VP ĐKĐĐ, Lãnh đạo Xã Vụ Bổn Huyện Krông Pắc về kết quả kê khai đăng ký cấp GCN của sinh viên QLĐĐ tại địa bàn.