Hội thảo

Hội thảo Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới (30-08-2022 23:59)

Đại dịch Covid-19 bùng phát trong thời gian qua đã và đang ảnh hưởng sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội. Để hiểu rõ hơn tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phục hồi sau Đại dịch Covid 19, Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với các Trường đại học tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới”. Mục đích của Hội thảo này nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật của các nhà khoa học, các giảng viên, nghiên cứu viên về phát triển kinh tế xã hội nói chung, phát triển bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng trong bối cảnh bình thường mới.

Các mốc thời gian

  • Thời hạn nhận bài viết: 15-07-2022
  • Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo: 30-08-2022
  • Hội thảo dự kiến tổ chức trung tuần tháng 9: 10-09-2022

Các thông báoTin tức - Sự kiện

Đang cập nhật