TRA THÔNG TIN TRÚNG TUYỂN

(Xét tuyển đợt 2 năm 2023)


Bấm vào đây xem hướng dẫn thủ tục nhập học

Thời gian làm thủ tục nhập học: 8h ngày 18 đến 16h30 ngày 19 tháng 9 năm 2023. Tại Phòng Công tác Sinh viên, Tầng 1, Nhà điều hành