TRA THÔNG TIN TRÚNG TUYỂN

(Xét tuyển đợt 3 năm 2023)


Bấm vào đây xem hướng dẫn thủ tục nhập học

Thời gian làm thủ tục nhập học: 8h ngày 27 tháng 9 đến 16h30 ngày 12 tháng 10 năm 2023. Tại Phòng Công tác Sinh viên, Tầng 1, Nhà điều hành